ZERKAJĄC Z WYSOKOŚCI PIĄTEGO PIĘTRA…

  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Przywilejem klas mundurowych w naszej szkole jest możliwość wyjazdu do wybranych szkół wyższych, kształcących  w profilach związanych z programem nauczania przedmiotów dodatkowych, czyli prewencji policji i wybranych zagadnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z tej to przyczyny klasa III B dzień 16 października 2014 roku  spędziła nie na zajęciach szkolnych, lecz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Na początek dnia podróż autokarem i po około trzech godzinach dotarliśmy na miejsce. Naszym opiekunem podczas pobytu w SGSP była Pani Agata Siekierska, specjalista ds. promocji i marketingu tej uczelni. To ona zagospodarowała  nam czas w taki  sposób, że  te kilka godzin minęło bardzo szybko.

Po wejściu na teren uczelni pierwsze kroki skierowaliśmy do Centrum Edukacji Niestacjonarnej, gdzie mł. bryg. mgr inż. Joanna Szewczyk zapoznała nas z możliwościami  platformy e-learningowej opartej na systemie Modle. Kolejnym punktem programu była Pracownia Symulacji Sytuacji Kryzysowych. Tutaj st. kpt. mgr inż. Wiktor Gawroński zapoznał nas z możliwościami treningu zachowań w sytuacjach kryzysowych. Przy okazji dziewczęta sprawdziły, czy ładnie wyglądają przed kamerą J

Bardzo ciekawe zajęcia przygotował st. kpt. dr inż. Bernard Król z Zakładu Środków Gaśniczych i Neutralizujących .Pokazał on różne rodzaje środków do gaszenia substancji niebezpiecznych, a ich działanie zademonstrował praktycznie….rozniecając kilka kontrolowanych pożarów. Było trochę gorącoJwięc szybko przemieściliśmy się na szkolne stanowisku kierowania, a potem do auli, gdzie z zasadami rekrutacji SGSP zapoznała nas str. mgr inż. Justyna Skwarska . A na deser – zwiedzanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,  a w zasadzie nie tylko zwiedzanie, bo  młodzież mogła zapoznać się ze sprzętem, jakim dysponują strażacy, ale też praktycznie sprawdzić, jakie uczucie towarzyszy zjazdowi po „rurze” czy też zerknąć na dziedziniec uczelni z wysokości piątego piętra ( w jaki sposób ? –  pokazują zdjęcia J).

Krótkie podsumowanie wizyty w SGSP – to był dobrze wykorzystany czas, który z pewnością ułatwi młodzieży podjęcie decyzji o dalszym profilu kształcenia. Dziękujemy wszystkim pracownikom SGSP za to, że mogliśmy zapoznać się z bazą dydaktyczną uczelni i warunkami rekrutacji, za poświęcony czas i życzliwe przyjęcie .Pozytywnie oceniamy plany związane z uruchomieniem „PROGRAMU OTWARTYCH DRZWI W SGSP − DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH”. W przyszłości z pewnością niejednokrotnie z niego skorzystamy:J

 

Andrzej Kańkowsk

wychowawca klasy III B

PS.A tu jest „linka” do artykułu o naszej wizycie na stronie SGSP

http://www.sgsp.edu.pl/aktualnosci-sgsp/sgsp-otwarta-dla-szkol-ponadgimnazjalnych-227.html

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Może Ci się również spodoba