ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Oceny końcowe wystawione zostaną do dnia 19 czerwca, tj. do najbliższego piątku. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej w formie zdalnej odbędzie się w poniedziałek 22 czerwca o godz. 17.00 za pośrednictwem komunikatora DISCORD.

Rozdanie świadectw w dniu 26 czerwca nie będzie poprzedzone, tak jak to zawsze miało miejsce, spotkaniem całej społeczności szkolnej. Wychowawcy poszczególnych klas rozdadzą świadectwa według następującego porządku:

  1. Marcin Węgłowski, klasa Ia – godz. 8.30, sala nr 11
  2. Agnieszka Szwagierek, klasa Ib – godz. 9.00, sala nr 5
  3. Katarzyna Mikusek, klasa Ic – godz. 9.30, sala nr 14
  4. Anita Madej, klasa Id – godz. 10.00, sala nr 4
  5. Wanda Tracz, klasa Ie – godz. 10.30, sala nr 16
  6. Dorota Urban, klasa IIa – godz. 11.00, sala nr 18
  7. Agnieszka Siejko, klasa IIb – godz. 11.30, sala nr 10

Wszystkich obowiązują zaostrzone reguły reżimu sanitarnego – do szkoły przybywamy w maseczkach i rękawiczkach, nie gromadzimy się w szkole ani obok szkoły, dezynfekujemy, zachowujemy bezpieczną odległość 2m.

Uczniowie, którzy mają jeszcze jakieś zaległości (opłaty za internat, książki z biblioteki, itp…) są zobowiązani do ich uregulowania najpóźniej w dniu rozdania świadectw.

Marcin Węgłowski

Dyrektor szkoły

Może Ci się również spodoba