„Święta miłości kochanej Ojczyzny…
– oto najprostsza, a zarazem najbardziej wymagająca definicja patriotyzmu”

 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

          Wychowując młodzież w duchu patriotyzmu, przekazując wielowiekowe tradycje naszego państwa, szczególnie ważne jest, by nie zatracać pamięci o datach, wydarzeniach i dziełach, które wynoszą miłość do Ojczyzny do rangi najwyższej wartości i kształtują tożsamość narodową Polaków.
Dziejowym zwycięstwem, które pozwoliło uwierzyć zniewolonemu narodowi w słowa pieśni Józefa Wybickiego Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy … było odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Ten bardzo istotny  dla narodu polskiego fakt, który zapisał się na kartach historii 11 listopada 1918 r. rokrocznie jest  upamiętniany przez społeczność Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. Po raz kolejny  soleckie liceum włączyło się w akcję Niepodległa do hymnu, a podczas uroczystej akademii, 13 listopada, uczczona została 101. rocznica wyzwolenia narodu polskiego spod 123. letniej niewoli w zaborach : pruskim rosyjskim i austriackim.
Młodzież soleckiej szkoły średniej pod opieką pań: Katarzyny Sas i Agnieszki Siejko zaprezentowała wzruszający program artystyczny przepełniony poezją i  utworami muzycznymi o tematyce patriotycznej. Licealiści pięknymi słowami z wierszy m.in. J. Lechonia, K. Wierzyńskiego, E. Słonimskiego, a także chwytającymi za serca pieśniami ukazali ducha walki oraz niezłomność naszych przodków, którzy podobnie jak wybitny wódz – Józef Piłsudski, marzyli o suwerennej ojczyźnie.
Uczniowie nawiązali do tragicznych losów nierzadko bezimiennych bohaterów, którzy nie dali zabić w sobie ducha polskości. To dzięki ich odwadze i determinacji Polska powróciła na mapy, a Mazurek Dąbrowskiego, biało- czerwona flaga i godło pozostały symbolami, których wartość była i jest niepodważalna.
Ta listopadowa lekcja historii, pełna patriotyzmu, patosu i wspomnień, po raz kolejny uświadomiła nam, Polakom, że pamięć o przodkach, którzy oddali życie za niepodległość Najjaśniejszej, jest moralnym obowiązkiem całego narodu.

Agnieszka Siejko

1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25

Może Ci się również spodoba