Pożegnanie

,,Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
                                                                        W. Szymborska

Z głębokim żalem informujemy, że 12 listopada 2019 roku zmarł

Dariusz Kędzierski

wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji i Obsługi
oraz uczniowie Zespołu Szkół  w Solcu nad Wisłą

 

Poniżej zamieszczamy treść mowy pożegnalnej wygłoszonej podczas pogrzebu Ś. P. Dariusza Kędzierskiego przez dyrektora szkoły Marcina Węgłowskiego.

 

Szanowna Rodzino, krewni, przyjaciele, znajomi, drodzy zebrani – towarzyszący śp. Dariuszowi Kędzierskiemu w jego ostatniej drodze.

Myślę, że nastrój dzisiejszego spotkania właściwie oddadzą słowa poety:
„Oto już jesień i pora umierać,
Pożółkłe liście wiatr strąca i miecie,
Drżące gałęzie do naga obdziera,
Chór, gdzie sto ptaków modliło się w lecie.
Ja jestem zmierzchem dnia, który się skłania
Ku zachodowi i w ciemności brodzi.
Noc, siostra śmierci oczy mi przysłania
I wkrótce z całym światem mnie pogodzi.
A jeśli kochasz, choć prawdę dostrzegniesz
Kochasz tym bardziej, im rychlej odbiegniesz.”

Jesteśmy tu dzisiaj, aby pożegnać Ś.P. Dariusza Kędzierskiego – naszego kolegę, wieloletniego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń uczniów soleckiej szkoły średniej, doświadczonego pedagoga, a przede wszystkim dobrego, prawego człowieka.
Ś. P. Dariusz Zbigniew Kędzierski urodził się 18 maja 1962 r. w Solcu nad Wisłą. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do naszego liceum ogólnokształcącego, które ukończył w 1980 r. W latach 1980 – 1985 studiował fizykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnego Solca i podjął pracę w tutejszej szkole podstawowej, a już po dwóch latach – w 1987 r. – związał się z naszą szkołą. Początkowo jako nauczyciel wychowania technicznego, potem także fizyki i informatyki. Stale się dokształcał i doskonalił swój warsztat pracy. Jego wysiłki i dbałość o podnoszenie kwalifikacji zostały dostrzeżone i docenione. W latach 2001 – 2007, pracując ciągle naszym liceum, pełnił funkcję doradcy metodycznego informatyki w Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. W latach 2005 -2015 był też nauczycielem fizyki i informatyki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą. Praca w tej placówce dała mu możliwość dalszego rozwijania swojej pasji, jaką bez wątpienia było nauczanie – tym razem w kontakcie z dorosłymi słuchaczami tej placówki. W tym samym czasie uzyskał stosowne uprawnienia i pełnił funkcję egzaminatora w zawodzie technik informatyk. Po zakończeniu tych misji nadal pracował w naszej szkole aż do teraz, do 12 listopada 2019 r.
Trudno mi dzisiaj powstrzymać emocje, bo mam w pamięci wiele dobrych chwil, które dane mi było przeżyć z i dzięki Darkowi. To on był jednym z tych kolegów, którzy wyciągnęli do mnie pomocną dłoń, kiedy zaczynałem moją niełatwą pracę jako nauczyciel w naszej szkole. To między innymi z nim stworzyliśmy nauczycielską kapelę „TABU 2”, której występy zadziwiały nieraz uczniów naszej szkoły. To on, przez całe lata, uwieczniał na zdjęciach i filmach wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia naszej szkoły, znajdujące się w szkolnych kronikach i w Izbie Tradycji.
Darku, nie w porę ta śmierć, nie w porę! Toż cieszyłeś się na myśl o bliskiej emeryturze, o czasie, który poświęcisz swoim bliskim i swoim pasjom. Rozmawialiśmy o tym nie raz… Stało się jednak inaczej, nie spełnisz nawet cząstki tych marzeń i planów… Zapewniam cię jednak, że zostaniesz w naszej życzliwej pamięci na zawsze – pamięci nas, twoich koleżanek i kolegów z soleckiego liceum.
W takiej chwili cisną się na usta słowa innego poety:
„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania,
(…) jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…
(…) jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

W imieniu własnym oraz nauczycieli, pracowników i całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą przekazuję wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie naszego zmarłego kolegi Dariusza Kędzierskiego.

Może Ci się również spodoba