Opłaty

obiady

Opłaty:

Od pierwszego października 2020 r. koszt całodziennego wyżywienia wynosi:

  • śniadanie 2,50 zł
  • obiad 7 zł
  • kolacja 2,50 zł
    RAZEM – 12 zł

Kwota miesięczna uzależniona jest od ilości dni żywieniowych, która wynika z dni nauki szkolnej.

Opłata za internat we wrześniu wynosi: 270 zł

Opłata za internat w październiku wynosi: 302 zł

Obowiązkiem wychowanka internatu jest terminowe uiszczanie opłaty za wyżywienie i czesne do 10 dnia każdego miesiąca.

Odpłatność za  wyżywienie można też uiszczać przelewem na konto:

Zespół Szkół  w Solcu nad Wisłą

ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą

Nr. 70 1020 4317 0000 5102 0117 2766

W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka, za jaki miesiąc jest opłata.

UWAGA!

Jeżeli Państwa dziecko jest nieobecne w szkole i nie będzie korzystało z wyżywienia, należy zgłosić ten fakt dzień przed do internatu. Tylko wtedy możliwe jest odliczenie kwoty posiłków w następnym miesiącu.