Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX”

Znamy już wyniki zorganizowanego w dniu 01 marca 2011r. pod honorowym patronatem MEN Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX 2011”. Wzięła w nim udział liczna grupa uczniów ZSP Solec chcących sprawdzić swoje kompetencje językowe. Wyniki konkursu są bardzo zachęcające – nasi uczniowie uzyskali w poszczególnych kategoriach wiekowych znacznie więcej punktów niż średnia krajowa!!!
Oto trójka naszych najlepszych:
1.      Bania Magda              97,25p.            (kat. Eagels1)
2.      Bania Paulina             97,25p.            (kat. Eagels1)
3.      Chmielnicka Jagoda   89,00p.            (kat. Lions2)
Mamy nadzieję, że wyniki i cenne nagrody książkowe uzyskane przez wyróżniających się uczestników tegorocznej edycji stanowić będą zachętę do dalszego doskonalenia w tej dziedzinie dla nich i ich licznych naśladowców. GRATULUJEMY!!!
                                                                                                          Marcin Węgłowski

Może Ci się również spodoba