Kontakt

DANE KONTAKTOWE

Fronton soleckiej szkoły - widok obecny 

Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą

ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec n. Wisłą

tel./fax: 48 376 1202
e-mail: zspsolec@wp.pl