Kazimierówka – jak co roku

Obóz mundurowy na Kazimierówce wpisał się już w tradycję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą. Taka forma kształcenia młodzieży jest realizowana od początku istnienia w naszej szkole tzw. klas mundurowych. Zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczącej w niej młodzieży.

Nie inaczej było i w tym roku. W obozie uczestniczyły dwie klasy mundurowe – Ia i II b, wraz wychowawcami. W ciągu trzech wrześniowych dni ( 11-13.IX.2013 r.)  pomimo dość niepewnej, kapryśnej pogody udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zajęcia. Dotyczyły one obozownictwa ( przygotowanie miejsca do spania – namioty, zapewnienie ciepła przez całą dobę –ognisko, organizacja miejsc do spożywania posiłków itp.), samarytanki ( pierwsza pomoc) , orientacji w terenie ( orientacja za pomocą przedmiotów terenowych, przyrządów,  korzystanie z mapy , wyposażenie terenowe – ekwipunek surwiwalowy), jak również umiejętności związanych z profilem klas czyli prewencji policji i wybranych zagadnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Jak widać – zajęć nie brakowało i były one różnorodne. Aby je właściwie zorganizować potrzeba było współpracy wielu osób.Za prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziedziny prewencji policji odpowiedzialni byli Tomasz Wielicki i Andrzej Stolarek, pracujący w Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku, natomiast zajęcia praktyczne związane z obsługą wozu strażackiego w czasie akcji przeprowadził Sławomir Jabłoński. Przy organizacji zajęć z samarytanki i biegu na orientację  korzystałem z pomocy młodzieży naszej szkoły, zrzeszonej w Harcerskim Klubie Turystycznym. Trzeba też wspomnieć o Magdzie Tylec, absolwentce naszej szkoły, a obecnie studentce Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, która czynnie włączyła się w organizację tegorocznego obozu.
Podsumowując  – ciąg dalszy nastąpi za rok
                                                                                            Andrzej Kańkowski
PS. Dziękuję Panu Dyrektorowi Januszowi Małkowskiemu za pomoc w organizacji obozu, jak również wszystkim nauczycielom,  wychowawcom, którzy poświęcili swój wolny czas, aby ten obóz zaistniał.

Może Ci się również spodoba