Opłaty

obiady

Opłaty:

  • Wyżywienie dzienne (śniadanie – obiad – kolacja): 10 zł
  • Stała oplata miesięczna: 50 zł

 

Opłata za internat we wrześniu wynosi: 260 zł

Opłata za internat w  październiku wynosi: 260 zł

Opłata za internat w  listopadzie wynosi: 240 zł

Opłata za internat w grudniu wynosi: 240 zł

Opłata za internat w styczniu wynosi: 240 zł

Opłata za internat w lutym wynosi: 150 zł

Opłata za internat w marcu wynosi: 270 

Obowiązkiem wychowanka internatu jest terminowe uiszczanie opłaty za wyżywienie i czesne do 10 dnia każdego miesiąca.

Odpłatność za  wyżywienie można też uiszczać przelewem na konto:

Zespół Szkół  w Solcu nad Wisłą

ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą

Nr. 70 1020 4317 0000 5102 0117 2766

W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka, za jaki miesiąc jest opłata.

UWAGA!

Jeżeli Państwa dziecko jest nieobecne w szkole i nie będzie korzystało z wyżywienia, należy zgłosić ten fakt dzień przed do internatu. Tylko wtedy możliwe jest odliczenie kwoty posiłków w następnym miesiącu.