Kalendarz szkoły

Kalendarz szkoły

KALENDARZ SZKOLNY

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wych. 13 października 2017 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wych.
2, 3  listopada 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.
Nowy Rok 1 stycznia 2018 r.
Koniec I semestru 12 stycznia 2018 r.
Początek II semestru 15 stycznia 2018 r.
Ferie zimowe: 15 – 28 stycznia 2018 r.

Dolnośląskie,Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 27 kwietnia 2018 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wych. 30 kwietnia 2018 r.
Święto pracy 1 maja 2018 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wych. 2 maja 2018 r.
Święto Konstytucji 3 Maja (1791 r.) 3 maja 2018 r.
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – p. podst. 4 maja 2018 r.- dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wych.
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – p. rozsz. 4 maja 2018 r. – godz. 14.00- dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wych.
Pisemny egzamin maturalny z matematyki – p. podst. 7 maja 2018 r. godz. 9.00 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wych.
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – p. podst. 8 maja 2018 r. godz. 9.00 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wych.
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – p. rozsz. 8 maja 2018 r. godz. 14.00 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wych.
Pisemny egzamin maturalny z matematyki – p. rozsz. 9 maja 2018 r. godz. 9.00
Pisemny egzamin maturalny z biologii – p. podst. i p. rozsz. 10 maja 2018 r. godz. 9.00
Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie- p. podst.  i p.rozsz. 11 maja 2018 r. godz. 9.00
Pisemny egzamin maturalny z informatyki- p. podst. i p.rozsz. 11 maja 2018 r. godz. 14.00
Pisemny egzamin maturalny z fizyki- p. podst. i roz. i p.rozsz. 14 maja 2018 r. godz. 9.00
Pisemny egzamin maturalny z geografii – p. podst. i p.rozsz. 14 maja 2018 r. godz. 14.00
Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego – p. podst. 15 maja 2018 r. godz. 9.00
Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego – p.rozsz. 15 maja 2018 r. godz. 14.00
Pisemny egzamin maturalny z chemii- p. podst. i p.rozsz. 16 maja 2018 r. godz. 9.00
Pisemny egzamin maturalny z historii- p. podst. i p.rozsz. 16 maja 2018 r. godz. 14.00
Boże Ciało 31 maja 2018 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wych. 1 czerwca 2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca-31 sierpnia 2017 r.