Samorząd szkolny

Samorząd szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca Samorządu uczniowskiego

Marta Wójcik kl. II C

Zastępca Przewodniczącego

Natalia Adamczyk kl. II C

Skarbnik

Agata Łakota kl. I A