Nauczyciele

Nauczyciele

Dyrektor

mgr Marcin Węgłowski

12

Przedmiot

Imię i nazwisko Nauczyciela

Język polski mgr Katarzyna Sas

mgr Agnieszka Siejko

Język angielski mgr Marcin Węgłowski

mgr Ewa Zagozdon

mgr Katarzyna Sońta

Język niemiecki mgr Agnieszka Szwagierek
Historia mgr Andrzej Kańkowski

mgr Tomasz Szczerba

mgr Marcin Węgłowski

Historia i społeczeństwo mgr Andrzej Kańkowski

mgr Tomasz Szczerba

Wiedza o sołeczeństwie mgr Andrzej Kańkowski

mgr Tomasz Szczerba

mgr Marcin Węgłowski

Wiedza o kulturze mgr Józef Michałek
Matematyka mgr Robert Madej

mgr Barbara Bugaj – Groszek

mgr Anita Madej

Fizyka mgr Dariusz Kędzierski

mgr Barbara Bugaj – Groszek

Geografia mgr Dorota Urban
Biologia mgr Aneta Cieślak
Chemia mgr Wanda Tracz
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Katarzyna Sas
Podstawy przedsiębiorczości mgr Dorota Urban

mgr Katarzyna Sońta

Wychowanie fizyczne mgr Grzegorz Bochenek

mgr Daniel Machał

mgr Michał Błaszczyk

mgr Zbigniew Kędra

Informatyka mgr Dariusz Kędzierski

mgr Katarzyna Mikusek

Prewencja policji mgr Andrzej Stolarek

mgr Tomasz Wielicki

Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa

p-poż.

mgr Sławomir Jabłoński
Wybrane zagadnienia z przysposobienia wojskowego mgr Sebastian Żądło
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Aneta Cieślak
Religia Ks. Andrzej Niewczas
Pedagog mgr Wioletta Kurkowska
Biblioteka szkolna mgr Wanda Tracz