INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W ZESPOLE SZKÓŁ W SOLCU NAD WISŁĄ

Czas wakacyjnego odpoczynku stał się już tylko miłym wspomnieniem. 2 września w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą zabrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający inaugurację roku szkolnego 2019/2020. Dyrektor szkoły, pan Marcin Węgłowski rozpoczął tę uroczystość...