ZJAZD ABSOLWENTÓW KOMITET ORGANIZACYJNY JUŻ DZIAŁA !

Jak najlepiej uczcić 150 lat istnienia szkoły? Oczywiście, zaprosić bardzo wielu gości, naszych wspaniałych, czyli  wszystkich absolwentów,  nauczycieli oraz  pracowników szkoły  i świętować… przynajmniej dwa dni!  Z dumą i radością więc informujemy, że tak...